HomeUitgangspuntenRaarEn nu ...Contact

 

 

 

 

Enkele opvallende feiten die betrekking hebben op het huidige politieke klimaat.
Soms raar, maar waar ...

 

Het Nederlandse bestuurlijke stelsel komt in zijn huidige vorm in grote mate overeen met het stelsel dat ten tijde van de grondwetherziening van 1848 is ingesteld. De maatschappij is sinds 1848 echter aanzienlijk veranderd.

 

Het financieel jaarverslag van het Rijk en de meeste achterliggende financiŽle verantwoordingen zijn opgesteld op basis van een kasstelsel. Op het Rijk na, zijn marktkoopmannen ťťn van de weinige andere gebruikers van een dergelijk stelsel. Deze wijze van verantwoording kan slechts beperkt inzicht verschaffen in het verschil tussen kosten, welke permanent nadelig voor de samenleving zijn, en investeringen, welke in de toekomst rendement zullen opleveren. Het kasstelsel kan hiernaast zeer beperkt de resterende economische levensduur van maatschappelijke bezittingen, zoals ons wegennet, laten zien.

 

Kamerleden kunnen alleen persoonlijk aanwezig zijn bij de diverse Kamervergaderingen. Een brede portefeuille en taken en verantwoordelijkheden buiten de Kamer kunnen tot gevolg hebben dat een Kamerlid niet altijd bij iedere vergadering aanwezig kan zijn. In de huidige situatie kan het lid niet anders dan verstek laten gaan. Buiten het parlement zou dit probleem worden opgelost door middel van plaatsvervanging of delegatie. Aangezien in het parlement de taken, plichten en rechten gelden voor gekozen volksvertegenwoordigers, kan delegatie met een beperkt spreekrecht een goed alternatief zijn voor het niet bijwonen van vergaderingen.

 

De doelstellingen duurzaamheid en hernieuwbaarheid zijn niet slechts klimaatgerelateerde doelstellingen. Duurzaamheid en hernieuwbaarheid verminderen negatieve invloeden van schaarste. Deze negatieve invloeden zijn van economische, ecologische en maatschappelijke aard. Schaarste is gerelateerd aan grondstoffen, energiebronnen en afvalstofstromen, maar ook aan financiŽle middelen.

Heeft u nog meer raar, maar waar feiten? Stuur deze dan naar raarmaarwaar@nederland2020.com.

 

 

 

 

 

© 2010 Nederland 2020